L’empresa ha inclòs al seu pla estratègic la responsabilitat social empresarial (RSE), elaborant un Pla de Millora, basat en la metodologia del Codi de Gestió Sostenible fonamentada en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural, que integra unes accions que contribueixen a establir i millorar la responsabilitat social de l’empresa, esdevenint un valor inclòs a la cultura de la nostra organització.
Les accions que l’empresa ha desenvolupat i continua desenvolupant, es classifiquen en tres àmbits empresarials, l’econòmic, l’ambiental i el social.

ÀMBIT ECONÒMIC:

 

ÀMBIT AMBIENTAL:

 

ÀMBIT SOCIAL: